Henrik Seiding

Henrik Seiding

Henrik er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet, og har arbejdet i både Finansministeriet og hos Rambøll, senest som gruppedirektør og Executive director hos Rambøll Management.

Med udfordringer som segregering, radikalisering, og social balance er det afgørende at tænke byens fysiske rammer som en del af løsningen på de sociale og samfundsmæssige udfordringer, så vi får skabt attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus og livskvalitet for byens indbyggere.

Teknik og Miljø har en central position i udviklingen af Aarhus Kommune til en god by for alle ved at skabe attraktive og bæredygtige rammer. Vi skal sørge for at aflevere byen i en forbedret udgave til de kommende generationer. Oplægget rammesætte visionen og forandringsteorien for arbejdet med helhedsplanen og dispositionsplanen for Gellerupparken og Toveshøj og arbejdet med udviklingen af området fra udsat boligområde til attraktiv bydel.

Henrik Seiding er direktør for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune siden 2018. Han brænder for at skabe varige forandringer i byen og skabe integrerede byløsninger, der kobler sociale, kulturelle, miljømæssige og økonomiske udfordringer.

Jonas Lieberkind

Jonas Lieberkind

At engagere sig i samfundet er hjørnestenen i demokratiet og betingelsen for at skabe håb for fremtiden. Politisk engagement forudsætter en vilje til fællesskab og en overbevisning om, at fællesskabet kan åbne nye muligheder for den enkelte, for andre og omverdenen. Den enkeltes engagement er drevet af håb for fremtiden.

Hvordan er de nordiske unge politisk engagerede, og hvor meget engagerer de sig i fællesskabet? Oplægget vil undersøge og diskutere dette spørgsmål. Udgangspunktet er, at politisk engagement forudsætter dannelse, og at byerne kan spille en særlig rolle i forhold til unges politiske dannelse.

Jonas Lieberkind er Ph.d. og lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogisk, Aarhus Universitet. Han forsker i unges politiske og demokratiske dannelse. I sin forskning har han fokuseret på aktuelle tendenser blandt unge, deres syn på samfundet og deres politiske engagement. Han har publiceret adskillige bøger og artikler om unge, skole, dannelse, politisk deltagelse, demokrati og uddannelsessamfundet. Desuden er han en del af det forskerteam, der gennemfører International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i Danmark.

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello præsenterer os for forskning og teori om unges situation i Norge, både familiemæssigt, psykisk og socialt. På baggrund af undersøgelser af, hvordan de unge har det, gennemgår Kvello udviklingen gennem de seneste 10 år. Dette bliver blandt andet knyttet til de unges fremtidsoptimisme. Øyvind Kvello præsenterer en oversigt over familielivets vigtigste dimensioner vedrørende de unges tilfredshed og udvikling og herunder også, hvordan policy makers kan styrke et godt familieliv og skabe gode opvækstmiljøer, som bidrager til de unges fremtidsoptimisme.

Øyvind Kvello er professor og forsker i børns og teenagers psykiske helbred og i effekten af behandlingsmetoder, specielt forældrevejledning og familieliv. Han har en doktorgrad i udviklingspsykologi og er ansat ved NTNU i Trondheim, Norge. Øyvind Kvello er forfatter til en række bøger og faglige artikler om opvækstmiljø, psykisk helse og børneomsorg. Han har i mange år været ansat i børne- og ungdomspsykiatrien, ved familiekontorer og i PPR. Øyvind Kvello vejleder i dag ansatte inden for dette område.

Anders Bakken

Anders Bakken

I Norge er der gennemført flere undersøgelser af unges livsvilkår under corona tiden. I dette oplæg vil Anders Bakken præsentere, hvad undersøgelserne siger om corona-periodens betydning for norske unges syn på egen fremtid. Hvordan oplevede norske unge corona perioden? Hvad var de største konsekvenser for unge i denne periode? Har corona-tiden påvirket norske unges syn på deres fremtid?

Er der mange unge, som er bekymrede for fremtiden? Hvad tænker unge om egne chancer på arbejdsmarkedet og chancerne for at få et godt og lykkeligt liv?
Skete der også positive ting?

Anders Bakken er norsk sociolog og arbejder som forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har forsket i norsk ungdom siden midten 1990’erne og har været særligt optaget af opvækstbetingelser for nutidens unge. Anders Bakken har ansvaret for de norske Ungdata-undersøgelser, som foregår i alle norske kommuner.

Susan Hart

Susan Hart

Det er igennem gode relationer, vi opnår evnen til at regulere følelser og humør og indgå i hensigtsmæssige samspil med andre. Gennem relationer opnår vi en følelse af samhørighed og kan komme styrket ud af de interessemodsætninger, der nødvendigvis opstår undervejs. I teenageralderen er fællesskabet med jævnaldrende afgørende. Det er i dette fællesskab, at unge kan styrke deres udvikling af empati og mentaliseringsevne gennem gode mentorer. Susan Hart viser, hvordan personlighedsudvikling foregår på forskellige neurale, men forbundne niveauer, og hvordan man, ved at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Med sig har hun Mick Hart Han vil vise, hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til konkret praksis i forhold til unge. Mick illustrerer, hvordan konkrete strukturerede gruppeaktiviteter kan anvendes til unge.

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og har siden 1990’erne udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun er desuden forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Mick Hart er uddannet forstkandidat (cand.silv.) med en bachelorgrad i psykologi og sundhedsfremme. Gennem de sidste tyve år har han beskæftiget sig med forskellige genrer indenfor skuespil, rollespil og historiefortælling.