Øyvind Kvello

Øyvind Kvello præsenterer os for forskning og teori om unges situation i Norge, både familiemæssigt, psykisk og socialt. På baggrund af undersøgelser af, hvordan de unge har det, gennemgår Kvello udviklingen gennem de seneste 10 år. Dette bliver blandt andet knyttet til de unges fremtidsoptimisme. Øyvind Kvello præsenterer en oversigt over familielivets vigtigste dimensioner vedrørende de unges tilfredshed og udvikling og herunder også, hvordan policy makers kan styrke et godt familieliv og skabe gode opvækstmiljøer, som bidrager til de unges fremtidsoptimisme.

Øyvind Kvello er professor og forsker i børns og teenagers psykiske helbred og i effekten af behandlingsmetoder, specielt forældrevejledning og familieliv. Han har en doktorgrad i udviklingspsykologi og er ansat ved NTNU i Trondheim, Norge. Øyvind Kvello er forfatter til en række bøger og faglige artikler om opvækstmiljø, psykisk helse og børneomsorg. Han har i mange år været ansat i børne- og ungdomspsykiatrien, ved familiekontorer og i PPR. Øyvind Kvello vejleder i dag ansatte inden for dette område.