Anders Bakken

I Norge er der gennemført flere undersøgelser af unges livsvilkår under corona tiden. I dette oplæg vil Anders Bakken præsentere, hvad undersøgelserne siger om corona-periodens betydning for norske unges syn på egen fremtid. Hvordan oplevede norske unge corona perioden? Hvad var de største konsekvenser for unge i denne periode? Har corona-tiden påvirket norske unges syn på deres fremtid?

Er der mange unge, som er bekymrede for fremtiden? Hvad tænker unge om egne chancer på arbejdsmarkedet og chancerne for at få et godt og lykkeligt liv?
Skete der også positive ting?

Anders Bakken er norsk sociolog og arbejder som forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har forsket i norsk ungdom siden midten 1990’erne og har været særligt optaget af opvækstbetingelser for nutidens unge. Anders Bakken har ansvaret for de norske Ungdata-undersøgelser, som foregår i alle norske kommuner.