Susan Hart

Det er igennem gode relationer, vi opnår evnen til at regulere følelser og humør og indgå i hensigtsmæssige samspil med andre. Gennem relationer opnår vi en følelse af samhørighed og kan komme styrket ud af de interessemodsætninger, der nødvendigvis opstår undervejs. I teenageralderen er fællesskabet med jævnaldrende afgørende. Det er i dette fællesskab, at unge kan styrke deres udvikling af empati og mentaliseringsevne gennem gode mentorer. Susan Hart viser, hvordan personlighedsudvikling foregår på forskellige neurale, men forbundne niveauer, og hvordan man, ved at føle sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale og følelsesmæssige kompetencer.

Med sig har hun Mick Hart Han vil vise, hvordan den neuroaffektive forståelse kan omsættes til konkret praksis i forhold til unge. Mick illustrerer, hvordan konkrete strukturerede gruppeaktiviteter kan anvendes til unge.

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og har siden 1990’erne udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling. Hun er desuden forfatter til en lang række bøger omkring neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Mick Hart er uddannet forstkandidat (cand.silv.) med en bachelorgrad i psykologi og sundhedsfremme. Gennem de sidste tyve år har han beskæftiget sig med forskellige genrer indenfor skuespil, rollespil og historiefortælling.