Program

Onsdag den 6. april
Onsdag indleder Susan Hart (DK) konferencen med et neuropsykologisk perspektiv på håb for unges emotionelle udvikling – uanset alder og tidlige livserfaringer. Herefter overtager Anders Bakken (NO), som bidrager med et sociologisk perspektiv på unges håb og handlemuligheder i en global og digitaliseret verden. Onsdag aften vil der for alle konferencedeltagere være en fælles velkomstreception med spisning.

Torsdag den 7. april
Torsdag formiddag er bæredygtige familier temaet. Dette vil Øyvind Kvello (NO) komme med et udviklingspsykologisk perspektiv på. Eftermiddagen prioriteres til et lokalt besøg i praksis med fokus på arbejdet med omdannelsen af Gellerup fra udsat boligområde til attraktiv bydel. Torsdag aften er der festmiddag med underholdende indslag.

Fredag den 8. april
Keynote speaker for fredag er Jonas Lieberkind, der vil tale om samspillet mellem byen, de unges politisk engagement og deres håb. Konferencen slutter fredag middag med officiel afslutning og overdragelse af stafetten til næste værtsby.

Generelt for alle dage
Alle oplæg fra keynote speakers vil under hele konferencen, både under selve oplæggene og efterfølgende, inddrage unges perspektiver på temaerne. Ligesom konferencedeltagerne undervejs får mulighed for både mono- og tværfaglig videndeling og erfaringsudveksling med afsæt i det teoretiske anslag og med opmærksomhed på det fælles nordiske.