Til storbyens hjerte og smerte 2022 får deltagerne mulighed for at fordybe sig i måder, hvorpå vi sammen kan styrke unges håb for fremtiden. Temaet vil blive udfoldet i både et unge-, forsker- og praktikerperspektiv. Unge vil på forskellig vis fortælle os, hvordan de oplever håb for fremtiden. Forskere vil præsentere deres blik på unges betingelser i de nordiske storbyer og lægge op til faglige drøftelser om håb. Med afsæt i de unges og forskernes input vil praktikere med videndeling og erfaringsudveksling i både kendte og nye netværk få inspiration til at arbejde videre med at skabe bedre betingelser for unges håb for fremtiden. Det er vigtigt for de unge, det er vigtigt for fagpersonerne, og det er vigtigt for samfundet som helhed.

Se det fulde program, beskrivelse af temaet og de fem keynotes herunder.

SE DET FULDE PROGRAM FOR STORBYKONFERENCEN 2022 HER

Tema: Unges håb for fremtiden

Ungdomsårene giver store muligheder for at skabe håb hos den enkelte unge. I positive og støttende miljøer, kan de unge få mulighed for at blomstre. Ungdomsårene tilbyder et vigtigt ”window of opportunities”, hvor vi har mulighed for at sende de unge godt på vej.
Storbyens hjerte og smerte vil undersøge, hvordan vi kan være med til at skabe håb hos unge i de nordiske lande. Hvordan kan vi øge mulighederne for håb? Hvordan kan vi udnytte potentialet af det åbne vindue i ungdomsårene? Dette udfoldes i fem temaer:

  • Betydningen af gode relationer og fællesskaber
  • Unges håb og handlemuligheder i en globaliseret verden
  • Bæredygtige familiers betydning for unges muligheder
  • Fra udsat boligområde til attraktiv bydel
  • Fritidens muligheder

Keynotes

Susan Hart

Susan Hart er cand.psych., PhD, specialist og har siden 1990’erne udviklet neuroaffektiv udviklingspsykologi som en måde at forstå menneskets personlighedsudvikling.

Anders Bakken

Anders Bakken er norsk sociolog. Han har forsket i norsk ungdom siden midten 1990’erne og har været særligt optaget af opvækstbetingelser for nutidens unge.

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello er professor og forsker i børns og teenagers psykiske helbred og i effekten af behandlingsmetoder, specielt forældrevejledning og familieliv.

Jonas Lieberkind

Jonas Lieberkind er Ph.d. og lektor. Han forsker i unges politiske og demokratiske dannelse med fokus på aktuelle tendenser blandt unge, deres syn på samfundet og deres politiske engagement.

Henrik Seiding

Henrik er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet, og har arbejdet i både Finansministeriet og hos Rambøll, senest som gruppedirektør og Executive director hos Rambøll Management.