Jonas Lieberkind

At engagere sig i samfundet er hjørnestenen i demokratiet og betingelsen for at skabe håb for fremtiden. Politisk engagement forudsætter en vilje til fællesskab og en overbevisning om, at fællesskabet kan åbne nye muligheder for den enkelte, for andre og omverdenen. Den enkeltes engagement er drevet af håb for fremtiden.

Hvordan er de nordiske unge politisk engagerede, og hvor meget engagerer de sig i fællesskabet? Oplægget vil undersøge og diskutere dette spørgsmål. Udgangspunktet er, at politisk engagement forudsætter dannelse, og at byerne kan spille en særlig rolle i forhold til unges politiske dannelse.

Jonas Lieberkind er Ph.d. og lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogisk, Aarhus Universitet. Han forsker i unges politiske og demokratiske dannelse. I sin forskning har han fokuseret på aktuelle tendenser blandt unge, deres syn på samfundet og deres politiske engagement. Han har publiceret adskillige bøger og artikler om unge, skole, dannelse, politisk deltagelse, demokrati og uddannelsessamfundet. Desuden er han en del af det forskerteam, der gennemfører International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i Danmark.