Henrik Seiding – Gellerup, en bydel under forvandling

Henrik Seidings keynote omhandlede udviklingen af Gellerup – og hvorfor denne udvikling er vigtig i fremtiden. 

Befolkningstallet i Aarhus vokser. Skattegrundlaget vokser. Efterspørgslen på boligkvadratmeter vokser. Boligpriserne stiger. Netop derfor mener Henrik, at udviklingen af Gellerup vil lykkedes – fordi efterspørgslen er der.  

 

Forandringer for børnene 

Henrik fortæller, at undersøgelser viser, at når vi sammenligner Gellerup/Toveshøj med resten af Aarhus, så ses der en tydelig forskel. Ud fra politiets sikkerhedsundersøgelser fra 2013 til 2018 fremgår det, at 63% føler sig trygge i Gellerup/Tovehøj, mens tallet er 85% i resten af Aarhus. Derudover viser undersøgelserne også, at i 2018 fik tre gange så mange unge i 9. klasse i Gellerup/Tovehøj ikke en karakter på mindst 02 i dansk og matematik, sammenlignet med resten af Aarhus.

Men med bl.a. fysiske forbedringer af området, mener Henrik Seiding, at tallene kan ændres til det bedre. For med fysiske forandringer af bydelen, kan der blive skabt det nødvendige grundlag for social udvikling.  

Ambitionen er at gøre indbyggerne i området mere ressourcestærke ved at kombinere sociale og fysiske ændringer. På samme tid er håbet også at kunne tiltrække ressourcestærke tilflyttere til området.

Bydelen skal i fremtiden består af mindre nabolag, fremfor store blokke, som man kender området for. Nabolaget skal skabe følelsen af høre til og følelsen af naboskab. Derfor gennemgår infrastrukturen i bydelen lige nu store forandringer.

Derudover skal der skabes arbejdsmuligheder til de unge og nye faciliteter, som børnene kan vokse op i. Den 8. december 2021 åbnede Sport og Kultur Campus i Gellerup og i sommeren 2025 vil en helt ny attraktiv skole åbne. Det skal al sammen være med til at skabe en bedre fremtid for Gellerup og de mennesker, som bor her. 

Målet er samlet set at skabe et attraktivt område med en blandet befolkning og en bæredygtig elevbase for den nye folkeskole.  

 

Om Henrik Seiding

Henrik er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet, og har arbejdet i både Finansministeriet og hos Rambøll, senest som gruppedirektør og Executive director hos Rambøll Management.

Med udfordringer som segregering, radikalisering, og social balance er det afgørende at tænke byens fysiske rammer som en del af løsningen på de sociale og samfundsmæssige udfordringer, så vi får skabt attraktive og bæredygtige rammer for livet i Aarhus og livskvalitet for byens indbyggere.

Teknik og Miljø har en central position i udviklingen af Aarhus Kommune til en god by for alle ved at skabe attraktive og bæredygtige rammer. Vi skal sørge for at aflevere byen i en forbedret udgave til de kommende generationer. Oplægget rammesætte visionen og forandringsteorien for arbejdet med helhedsplanen og dispositionsplanen for Gellerupparken og Toveshøj og arbejdet med udviklingen af området fra udsat boligområde til attraktiv bydel.

Henrik Seiding er direktør for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune siden 2018. Han brænder for at skabe varige forandringer i byen og skabe integrerede byløsninger, der kobler sociale, kulturelle, miljømæssige og økonomiske udfordringer.

Se galleriet fra besøget i Gellerup her.

GÅ TIL FORSIDEN AF KONFERENCEBLOGGEN