Øyvind Kvello
Det gode børneliv er under pres

Flere børn og unge i Skandinavien kæmper med psykisk sårbarhed på trods af omfattende velfærdssystemer. Professor Øyvind Kvello peger på, at den moderne og tilpasningsdygtige unge ofte også er plaget af ensomhed, og derfor er arbejdet med nære relationer af afgørende betydning.

Den gode nyhed først: Unge fra Danmark, Norge og Sverige er generelt mindre psykisk syge end unge fra andre vestlige lande. Det skyldes blandt andet et udviklet velfærdssystem med fokus på forebyggelse og en høj kvalitet i børnehaver og skoler. Men siden 1990’erne er andelen af unge, som oplever psykisk sårbarhed steget markant. Især melder mange unge om problemer med ensomhed.

Det overrasker psykologiprofessor Øyvind Kvello, at nutidens skandinaviske unge, som på mange måder er veltilpassede og urebelske, melder om flere problemer med ensomhed og lavt selvværd end tidligere generationer.

”Sverige, Danmark og Norge befinder sig altid i toppen af studier over verdens mest lykkelige befolkninger, men vi kan se, at de unge generationer er lidt mindre tilfredse med livet end de ældre. Og vi ved, at det at have en god livskvalitet er meget tæt forbundet med at have venner og tætte familierelationer,” siger Øyvind Kvello.

Indsatsen skal være tilgængelig og tidlig
Øyvind Kvello understreger, at mentalt helbred, fysisk helbred og god livskvalitet er tæt forbundet med hinanden. Derfor er det af afgørende betydning at se på, hvordan velfærdsstaten kan forebygge ensomhed blandt unge mennesker.

Der bliver allerede gjort meget for at forebygge ensomhed i skolerne, men selvom de er gode til at identificere ensomme elever, så går det mindre godt med at afhjælpe problemet. Nye studier fra Norge viser, at skolernes målrettede indsatser mod ensomhed er alt for kortrækkende og for spinkle til at gøre nogen positiv forskel for det enkelte barn. Men på trods af den manglende succes med de målrettede indsatser mod ensomhed, ser professor Øyvind Kvello dog generelt optimistisk på velfærdsstatens muligheder for at håndtere psykiske problemer blandt unge. Vi ved nemlig allerede godt, hvad der langt hen ad vejen virker: Forebyggelse, lettilgængelig hjælp, skoler og børnehaver af høj faglig kvalitet samt tidlige indsatser.

”Og for de unge, der har behov for professionel hjælp til at håndtere deres psykiske udfordringer, så er det generelt afgørende, at den tidlige indsats er mere omfattende end tilfældet er i dag,” tilføjer Øyvind Kvello.

Om Øyvind Kvello

Øyvind Kvello præsenterer os for forskning og teori om unges situation i Norge, både familiemæssigt, psykisk og socialt. På baggrund af undersøgelser af, hvordan de unge har det, gennemgår Kvello udviklingen gennem de seneste 10 år. Dette bliver blandt andet knyttet til de unges fremtidsoptimisme. Øyvind Kvello præsenterer en oversigt over familielivets vigtigste dimensioner vedrørende de unges tilfredshed og udvikling og herunder også, hvordan policy makers kan styrke et godt familieliv og skabe gode opvækstmiljøer, som bidrager til de unges fremtidsoptimisme.

Øyvind Kvello er professor og forsker i børns og teenagers psykiske helbred og i effekten af behandlingsmetoder, specielt forældrevejledning og familieliv. Han har en doktorgrad i udviklingspsykologi og er ansat ved NTNU i Trondheim, Norge. Øyvind Kvello er forfatter til en række bøger og faglige artikler om opvækstmiljø, psykisk helse og børneomsorg. Han har i mange år været ansat i børne- og ungdomspsykiatrien, ved familiekontorer og i PPR. Øyvind Kvello vejleder i dag ansatte inden for dette område.

 

Galleri

Gå til forsiden af Konferencebloggen