Youth City Future Lab

Nordisk ungdomskonference

YCFL: Virtuel konference 2021 

Grundet COVID-19 situationen afholdes den planlagte YCFL konference som et virtuelt forløb i foråret med fysisk konference i September 2021.

Youth City Future Lab er en konference for unge i de nordiske storbyer. Her inviteres unge fra
Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark til at deltage i konferencen. Vi glæder os til at byde
120 unge velkommen til en spændende konference i Aarhus. Temaet for konferencen er: Håb for
fremtiden.

På grund af Covid-19 vil der i marts-juni blive arbejdet virtuelt med hverdagsaktivisme, mens den fysiske konference d. 16.-19.september 2021 bliver etableret som en camp med workshops, erfaringsopsamling fra forløbet i foråret, samarbejde  og inspiration.

Unge fra Aarhus er en stor del af planlægningsprocessen. De har udviklet otte temaer, som
kommer til at udgøre konferencens faglige program.

”Dét at konferencen er planlagt af os unge, kommer helt klart til at skinne igennem. Det er af unge – for unge.” (Rikke, 15, Aarhus)

Youth City Future Lab

Ungekonferencen hænger sammen med Storstadskonferencen ”Storbyens hjerte og smerte”,
der afholdes for fagpersoner og professionelle, der arbejder med unge og ungdomsliv i norden.

Vores mål er at give de unge en stemme i Storstadskonferencen og at gøre de unges visioner for
fremtiden synlige.

”YCFL er vi unges mulighed for at komme med idéer til den verden, som vi om ikke så forfærdeligt mange år skal overtage fra vores forældre”. (Mads, 15, Aarhus)

Vigtige datoer


Online Kickoff: 12. marts 2021
Fysisk konference: 16.-19. september

...så hva' snakker vi om?

Temaer

Unges håb for fremtiden

 • Internationalt samarbejde
 • Social ulighed og ligestilling
 • Hjemløshed blandt unge
 • Klima og bæredygtighed
 • Mental sundhed
 • Parallelsamfund
 • Rettigheder og retfærdighed
 • Uddannelse

Følg os på Instagram

Tilmelding

Når der er nyt om tilmelding, kommer det her. 

Praktisk information

Online kick-off, Youth City Future Lab, 12. Marts 2021

 • Deltagere fra Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark inviteres til at følge vores online
  kick-off d. 12. marts 2021. Følg os på Instagram for at være med i kick-off’et
 • Fra marts til september, mødes de unge i deres hjembyer, og udvikler et hverdags-
  aktivismeprojekt, som tager udgangspunkt i YCFL’s otte temaer.
 • Projekterne deles på YCFL’s Instagramprofil.
 • Indtil vi mødes i Aarhus i september 2021, afprøver de unge deres visioner og projekter i
  deres hjembyer, og præsenterer resultaterne på konferencen i september.

Youth City Future Lab, september 2021

 • YCFL afholdes I Aarhus d 16.-19. september 2021.
 • 120 unge inviteres til at deltage i den fysiske konference. Konferencen afholdes på en festivalplads i Aarhus.
 • De unge arbejder i grupper med 8 forskellige temaer, og de præsenterer de erfaringer de har gjort sig siden marts.
 • YCFL består af workshops, debatter, talks, ture rundt i Aarhus og en række sociale aktiviteter.