Om konferencen

Storbyens hjerte og smerte er en konference, der belyser børn og unges trivsel i de nordiske lande. Konferencen sætter i år fokus på Unge og fællesskaber og temaerne inklusion, medborgerskab, tillid og medbestemmelse.

Storbyens hjerte og smerte så dagens lys i 1996, da Nordisk Ministerråd tog initiativ til et samarbejde mellem de nordiske storbyer om unges livsvilkår. De skandinaviske samfundsmodeller er meget lig hinanden, og derfor kan vi lære af hinandens udfordringer og løsninger på ungeområdet.

Konferencens formål er at synliggøre ungdomsspørgsmål, der gør sig gældende for store nordiske byer, formidle den nyeste forskning, udvikle ungdomsarbejdet gennem workshops og at bygge netværk mellem fagfolk i de nordiske byer.

Konferencen holdes hvert andet år og henvender sig til praktikere, embedsmænd, politikere og forskere, som beskæftiger sig med ungdomsspørgsmål.

Konferencen holdes på skift mellem partnerskabets byer:
Bergen, Oslo, Trondheim, Göteborg, Helsinki, Reykavik, København, Odense, Aalborg og Aarhus.

I år er København vært for Storbyens hjerte og smerte. Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Børne – og Ungdomsforvaltningen og SSP København.

Tidligere konferencer

1997 Aarhus, Danmark – Ungdomstrivsel og vilkår – Forebyggelse af misbrug og kriminalitet
1999 Reykjavik, Island – Ungdomskultur og værdier
2001 Stockholm, Sverige – Strategier for unges sundhed og udvikling
2003 Oslo, Norge – Storbyen, ungdommen, livsforløb – hvor løber de hen?
2005 Helsinki, Finland – By, identitet og familiens rolle
2007 Odense, Danmark – Lokalt samarbejde og udvikling, Integration gennem uddannelse og arbejde, Demokrati og aktivt medborgerskab, Fra marginaliseret stilling til fuld deltagelse
2009 Göteborg, Sverige – Unge er en ressource – hvad er problemet?
2011 Bergen, Norge – Inklusion og deltagelse
2013 Aalborg, Danmark – Unge i en mangfoldig digital verden
2015 Malmö, Sverige – Mind the gaps – skab lige muligheder for alle unge
2017 Trondheim, Norge  – Den nordiske model – er den robust og inklusiv nok til at modstå morgendagens udfordringer?

Foto: Johannes Jansson, norden.org

Youth City Future Lab – A Conference for Young Nordic Visionaries

Ungdomskonferencen Youth City Future Lab – A Conference for Young Nordic Visionaries afholdes i København d. 19. – 22. september. Her mødes unge fra de nordiske byers ungdomsråd for at udvikle nye løsninger og viosioner for fremtidens ungevenlige storby.

Ungdomskonferencen er udviklet af Københavns Kommunes Ungdomsskole som en pendant til Storbyens hjerte og smerte for at give de unge selv en stemme, når det gælder udviklingen af fremtidens ungdomsliv.

Youth City Future Lab

Læs mere om ungdomskonferencen her