STORBYENS HJERTE OG SMERTE

Storbyens hjerte og smerte er en konference om børn og unges trivsel i de nordiske lande. I 2022 sætter konferencen fokus på ”Unges håb for fremtiden”.

Storbyens hjerte og smerte så dagens lys i 1996, da Nordisk Ministerråd tog initiativ til et samarbejde mellem de nordiske storbyer om unges livsvilkår. Konferencens formål er at synliggøre ungdomsspørgsmål, der er specifikke for store nordiske storbyer, formidle forskning, udvikle arbejdet med unge og bygge netværk mellem fagfolk i de nordiske byer.

Vi har meget til fælles i norden, både måder at tænke og organisere os på. De skandinaviske samfundsmodeller ligner hinanden, og de unge i vores storbyer deler mange problemstillinger og drømme. Derfor er der også god grund til at mødes og dele udfordringer og løsninger, viden og erfaringer på ungeområdet på tværs af et nordisk storbyfællesskab og se, hvad vi kan lære af hinanden.

Konferencen henvender sig til fagpersoner, praktikere, embedsmænd, politikere og forskere, som på den ene eller anden vis beskæftiger sig med ungdomsspørgsmål og unge i de nordiske storbyer. Deltagerkredsen spænder fra direktør- til medarbejderniveau; fra gadeplansmedarbejder til embedsværk; fra politibetjente til socialarbejdere og mange, mange flere. Konferencens indhold er relevant for alle uanset ansættelsesniveau og fagprofession.

Storbyens hjerte og smerte afholdes hvert andet år. Værtskabet går på skift mellem partnerskabets byer: Aalborg, Aarhus, Bergen, Göteborg, Helsinki, København, Odense, Oslo, Reykjavik og Trondheim.

I 2022 er Aarhus vært for Storbyens hjerte og smerte. Dette års konference er planlagt i et samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) og Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU), Aarhus Kommune.

Youth City Future Lab:

Forud for Storbykonferencen mødtes unge virtuelt på tværs af de nordiske storbyer for at drøfte fælles udfordringer og muligheder til ungdomskonferencen “Youth City Future Lab”.

De unges perspektiver vil blive videreført på Storbykonferencen. Du kan få et indblik i resultaterne fra Youth City Future Lab 2021 her:

Se opsummering af Youth City Future Lab TALK – den virtuelle konference med tre inspirationsoplæg
Se og lyt til de unges temasang med musikvideo
Lyt til Podcasts om ungedemokrati i Aarhus og to unges perspektiver på Youth City Future Lab
Se og følg deres instragramprofil
Se og lyt til deres videoer på youtube