25 års
n
ordisk
samarbejde

Historien bag

Storbyens hjerte og smerte så dagens lys i 1996, da Nordisk Ministerråd tog initiativ til et samarbejde mellem de nordiske storbyer med mere end 165.000 indbyggere om unges livsvilkår. De skandinaviske samfundsmodeller er meget lig hinanden, og derfor kan vi lære af hinandens udfordringer og løsninger på ungeområdet.

Aarhus Kommune tog derfor i 1997 initiativ til den første fællesnordiske konference og der har gennem årene været udvekslet mange gode initiativer til løsning af fælles ungdomsproblematikker. Storstandskonferencen, der skulle have været holdt i 2021, er på grund af coronapandemien flyttet til 2022. Når Aarhus i 2022 er vært for konferencen, vil det således være 25 år siden Aarhus var vært for den første konference og 26 år efter Nordisk Ministerråds beslutning om et særligt fokus på samarbejdet om de unge.

Målet med konferencen er at henlede opmærksomheden på ungdomsspørgsmål, der er specifikke for store nordiske byer, frembringe den nyeste forskning, udvikle ungdomsarbejdet i workshops og skabe netværk mellem fagfolk i de nordiske byer.

Konferencens vært skifter mellem byerne, der indgår i partnerskabet: Bergen, Oslo, Trondheim, Göteborg, Helsinki, Reykjavik, København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Næste storbykonference afholdes i Aarhus 6.-8. april 2022.

Tidligere konferencer

1997 Aarhus, Danmark – Ungdomstrivsel og vilkår – Forebyggelse af misbrug og kriminalitet
1999 Reykjavik, Island – Ungdomskultur og værdier
2001 Stockholm, Sverige – Strategier for unges sundhed og udvikling
2003 Oslo, Norge – Storbyen, ungdommen, livsforløb – hvor løber de hen?
2005 Helsinki, Finland – By, identitet og familiens rolle
2007 Odense, Danmark – Lokalt samarbejde og udvikling, Integration gennem uddannelse og arbejde, Demokrati og aktivt medborgerskab, Fra marginaliseret stilling til fuld deltagelse
2009 Göteborg, Sverige – Unge er en ressource – hvad er problemet?
2011 Bergen, Norge – Inklusion og deltagelse
2013 Aalborg, Danmark – Unge i en mangfoldig digital verden
2015 Malmö, Sverige – Mind the gaps – skab lige muligheder for alle unge
2017 Trondheim, Norge  – Den nordiske model – er den robust og inklusiv nok til at modstå morgendagens udfordringer?
2019 København, Danmark – Unge og fællesskaber – med fokus på temaerne inklusion, medborgerskab, tillid og medbestemmelse.