Om konferencen

Fællesskaber i en ung verden er en konference, der belyser børn og unges trivsel i de nordiske lande. Konferencen har temaerne inklusion, medborgerskab, tillid og medbestemmelse og stiller skarpt på de udfordringer, som eksisterer lige nu og her i de nordiske lande: Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Skandinaviens samfundsmodeller er meget lig hinanden, og derfor kan vi både lære af hinandens udfordringer og løsninger på området.

HVOR

Crown Plaza Copenhagen
Ørestads Boulevard 114 – 118
2300 København S, Danmark

HVORNÅR

Onsdag til fredag
9. – 11. oktober 2019


Oplev på konferencen


Den nyeste forskning på børn og unge-området


Erfaringsdeling mellem de nordiske landeWorkshops


Networking


Mere om konferencen

Konferencen retter sig til medarbejdere på alle niveauer, praktikere, embedsfolk, politikere og forskere.

Arrangementet er non-profit, og billetpriserne dækker derfor udelukkende udgifter til konferencestedet, forplejning og foredragsholdere.

Konferencen blev grundlagt i 1996 under navnet ”Storbyens Hjerte & Smerte”, og den blev afholdt første gang i Aalborg 1997.

Konferencen bliver afholdt hvert andet år, og i 2019 er Københavns Kommune vært. Det er den eneste konference af sin slags, der belyser emnet om børn og unges trivsel på tværs af de nordiske lande, og derfor er mange af deltagerne tilbagevendende gæster til konferencen.

Talere

Mød følgende oplægsholdere til konferencen