2017-konferansen

Det meste av aktiviteter og foredrag er lagt til Clarion Hotel & Congress, et av Skandinavias største kongresshotell.

Er den nordiske samfunnsmodellen livskraftig i dag?

Dette er tema for årets konferanse som foregår fra 4. til 6. oktober i Trondheim.

Samfunnsmodellen i de nordiske landene har bidratt til stor likhet og høy velferd. Nå frykter mange at modellen, som har vært under utvikling etter andre verdenskrig, står i fare for å briste. Er den robust nok til å tåle morgendagens samfunnsutfordringer?

Den nordiske samfunnsmodellens signatur er små forskjeller, sosiale forsikringer, gratis helse-, utdannings- og kulturtilbud, høy sysselsetting og sterke fagforeninger.

I dag ser vi at ulikhetene i befolkningen blir større. De rikeste blir rikere, og de fattigste blir fattigere. Sysselsettingen går ned, og fagforeningene svekkes fordi færre lønnsmottakere er medlemmer. Den internasjonale konkurransen blir også sterkere, og utfordrer både skattegrunnlag og arbeidsplasser. Vi blir stadig eldre. De neste 20 årene vil antallet innbyggere over 80 år nesten dobles.

Vi opplever samtidig en verden der folk er på flukt fra kriger og miljøkatastrofer, der folk vandrer i håp om et bedre liv. Vi ser et Europa som stenger grensene, hvor land bygger murer for å verne om seg og sine, og for å trygge sin velferd. Antallet migranter øker raskt. Hvordan utfordrer dette vår modell og måten vi tenker på?

Vi får et samfunn med større kulturforskjeller, men også med mangfold som beriker. Vi får til dels ekstreme politiske fraksjoner. Hvordan skal vi møte den multikulturelle utfordringen, den økte globaliseringen og samtidig opprettholde vår velferd slik den er i dag?

Den nordiske samfunnsmodellen har tålt finanskrise, bankkrakk, boligboble, liberalisering og deregulering, men er den like livskraftig for fremtiden? Hva må til av fornyelse og politisk handling for at velferdsmodellen i nord skal holde skansen?

Årets konferanse vil ta for seg disse utfordringene på ulike områder innen helse, oppvekst, byplanlegging, kultur, religion og medier.

Komplett program for konferansen vil bli lagt ut medio april. Påmelding starter 1. mai.

Slik kommer du deg til Trondheim