Storbyene


Laksevågfergen i Bergen

Bergen

Norges nest største by
278.556 innbyggere

Gøteborg

Göteborg

Sveriges nest største by
556.640 innbyggere (997.446 i storbyen)

Helsingfors

Finlands hovedstad og største by
635.591 innbyggere

København

Danmarks hovedstad og største by
602.481 innbyggere (1.280.371 i byen)

Malmø

Malmö

Sveriges tredje største by
328.494 innbyggere

Odense

Danmarks tredje største by
200.264 innbyggere (175.245 i byen)

Oslo

Oslo

Norges hovedstad og største by
666.759 innbyggere (974.744 i storbyen)

Rådhuset i Reykjavik

Reykjavik

Islands hovedstad og største by
122.460 innbyggere (213.619 i storbyen)

Trondheim

Norges tredje største by
190.464 innbyggere

Aalborg

Danmarks fjerde største by
210.316 innbyggere (112.194 i byen)

aarus kommune

Aarhus

Danmarks nest største by
335.684 innbyggere (264.716 i kommunen)