Velferd og segregering


Cosmos 1-2 2017/10/06 10:45 - 12:15
Venla Bernelius

Den nordiske velferdsstaten og dynamikken i segregering i urbane skoler og nabolag. Venla Bernelius presenterer forskningsresultater fra Finland.

Sosio-økonomiske og etnisk segregering i samfunnet og byrom utgjøre flere utfordringer for likestilling i de nordiske samfunn og deres institusjoner. I denne presentasjonen analyserer Venla Bernelius dynamikken i segregering og hvordan økt differensiering påvirker bydeler, skoler og pedagogisk likestilling, gjennom Finland og Helsingfors som case-studier. Hun utforsker også mulige politiske tiltak for å styrke både lokal og nasjonal kapasitet til å svare på utfordringene. Presentasjonen er basert på tverrfaglige forskningsprosjekter innenfor finske byregioner, samt data fra internasjonale PISA-sammenligninger.

Se presentasjonen fra foredraget