Bakgrunn

Nordisk ministerråd tok i 1996 initiativ til et samarbeid mellom de nordiske storbyene (byer med over 160.000 innbyggere) om ungdoms levekår. Resultatet av samarbeidet er regelmessige konferanser under navnet Storbyens hjerte og smerte. Konferansen holdes annethvert år og retter seg mot ansatte på alle nivåer, politikere og forskere.

Vertskapet for konferansen veksler mellom storbyene som inngår i samarbeidet, og i 2017 er konferansen lagt til Trondheim i Norge.

I starten var konferansens hovedfokus forebyggende arbeid. Etter hvert har konferansen fått et bredere perspektiv rundt barn og unges oppvekstvilkår i storbyer.

Tidligere konferanser:

 

Hensikten med konferansen er å synliggjøre ungdomsspørsmål som er spesifikke for store nordiske byer, formidle det siste innen forskning, utvikle arbeidet gjennom workshops samt bygge nettverk mellom politikere, forskere og ansatte i de nordiske byene

Konferansen skal engasjere og presentere ledende forskere, fortrinnsvis fra Skandinavia.

Konferansen skal løfte fram yrkespraksis og vise gode eksempler på arbeid med barn og unge, som er banebrytende i sitt felt.

Konferansen skal involvere mennesker som kan inspirere til nye initiativ i det nordiske arbeidet med barn og unges levekår.

Deltakerne på konferansen er politikere, kommunalt ansatte fra både ledelse, administrasjon og praktisk virksomhet.