Foredragene

Dag 1:

Psykisk helse og samfunnsøkonomi ved Arne Holte

Dag 2

Får i ulveklær: Skaper Odins soldater trygghet i gatene? ved Tore Bjørgo 

Paralellsesjoner

A. Hvordan skaper vi trygge og spennende byrom og boområder? Hvilken innvirkning har de fysiske omgivelsene på atferd og opplevelse av trygghet? ved Bo Grönlund

B. Kommunikasjon og medier. Hvem kan man stole på i en verden av «fake news»? ved Elisabeth Staksrud

C. Psykisk helse ved Øyvind Kvello

D. Skolearenaen og inkludering ved Geir Mosand

E. Inkludering/radikalisering ved Tore Bjørgo
Foredraget fra parallellseminaret er pågående forskning, og publiseres derfor ikke. Dersom du var deltager på konferansen, ta kontakt med prosjektleder

H. Psykisk helse v/Arne Holte

Dag 3

Hvordan forebygge ghettofisering og kriminalitet i urban byplanlegging v/Bo Grönlund

Velferd og segregering v/Venla Bernelius