Alle foredragsholdere


Venla Bernelius

Venla Bernelius

Les mer

Finsk doktor i bygeografi ved Universitetet i Helsingfors og leder av Finnish Geographical Society

Kimmie Åhlén

Kimmie Åhlén

Les mer

Svensk tidligere nynazist og kriminell som brøt med miljøet og i dag hjelper unge til å reflektere over egne valg

Elisabeth Staksrud

Elisabeth Staksrud

Les mer

Norsk ph.d. og førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

Tore Bjørgo

Tore Bjørgo

Les mer

Norsk professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen og leder ved Senter for ekstremismeforskning

Arne Holte

Arne Holte

Les mer

Norsk professor II i helsepsykologi, professor dr. philos ved Folkehelseinstituttet og nestleder i Psykologiforbundet

Brita Bungum

Brita Bungum

Les mer

Norsk sosiolog og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bo Grönlund

Bo Grönlund

Les mer

Svensk arkitekt og lektor emeritus ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello

Les mer

Norsk professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Amal Aden

Amal Aden

Les mer

Norsk forfatter og foredragsholder, opptatt av temaer som likestilling, homofile minoriteter, integrering, mestring, mobbing, ytringsfrihet og det flerkulturelle.

Erlend Moen

Erlend Moen

Les mer

Norsk rektor ved Skaun ungdomsskole, som inntil nylig var seniorrådgiver i Trondheim kommune. Han har jobbet mye med utfordrende elevatferd, mobbing og det psykososiale skolemiljøet.

Preben Astrup

Preben Astrup

Les mer

Dansk konsulent i Danmarks Idræts-Forbund med et spesielt ansvar for utsatte boligområder og integrering. Astrup er magister i filosofi og idrett.